BEZPEČNÁ ŽENSKÁ SIEŤ POSKYTUJE ŽENSKÝM MVO BEZPEČNÝ PRIESTOR PRE PRÁCU NA RIEŠENÍ PROBLEMATIKY NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH.