CHCEME PRISPIEVAŤ K POZITÍVNYM ZMENÁM V ŽIVOTOCH ŽIEN A ZASADZUJEME SA ZA TO, ŽE ŽENSKÉ PRÁVA SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA.
Medzinárodné dokumenty
Národné dokumenty
Výskumy a správy