Vzdelávanie

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O PRÁCI ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ SIETE V OBLASTI NÁSILIA NA ŽENÁCH NA SLOVENSKU
Vzdelávanie

Za obdobie 18 rokov sme zrealizovali 468 vzdelávacích aktivít v rozsahu 3703 hodín pre 15938 ľudí.

 

Vzdelávame, aby sa rodová rovnosť a rešpekt k ľudským právam stali v tejto spoločnosti realitou  a aby ženy zažívajúce násilie a ich deti našli účinnú ochranu, pomoc a podporu a mohli žiť sebaurčujúci slobodný život bez násilia a diskriminácie.

 

Realizujeme rôzne formy vzdelávania – workshopy a semináre,  tréningy, prednášky a diskusie. Tiež prezentujeme problematiku násilia na ženách konferenciách na Slovensku a v zahraničí a organizujeme aj vlastné konferencie.