Publikácie

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O PRÁCI ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ SIETE V OBLASTI NÁSILIA NA ŽENÁCH NA SLOVENSKU
Publikácie

Organizácie Bezpečnej ženskej siete vydali množstvo publikácií o rôznych aspektoch problematiky násilia páchaného na ženách. Písaniu, vydávaniu, ale aj prekladaniu publikácií sa venujeme z viacerých dôvodov. Jedným z nich je skutočnosť, že problematika násilia páchaného na ženách sa neustále vyvíja, pribúdajú nové poznatky, ale aj nové výzvy. Ďalším dôvodom je naše úsilie prispievať k rozširovaniu poznatkovej bázy na Slovensku o násilí na ženách ako porušovaní ľudských práv žien a ako rodovo podmienenom násilí.

 

Organizácie Bezpečnej ženskej siete svojou publikačnou činnosťou výrazne prispeli k rozširovaniu a rozvíjaniu poznatkovej bázy o problematike rodovej rovnosti, ľudských práv žien a násilia na ženách na Slovensku.