Pomoc a podpora pre ženy

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O PRÁCI ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ SIETE V OBLASTI NÁSILIA NA ŽENÁCH NA SLOVENSKU
Pomoc a podpora pre ženy

Od roku 1999 poskytli členské organizácie Bezpečnej ženskej siete pomoc a podporu 6185 ženám a 8665 deťom žien zažívajúcich násilie. Členské organizácie Bezpečnej ženskej siete prevádzkujú miestne telefonické linky pomoci, poradenské centrá a bezpečný ženský dom.

 

Rozvoj špecifických podporných služieb a ich kvality vnímame ako kontinuálny proces. Reagujeme na meniace sa potreby žien zažívajúcich násilie, na nové legislatívne úpravy, na mieru povedomia a na postoje spoločnosti k ľudským právam žien a k násiliu na ženách a iné dôležité spoločenské procesy a zmeny.