Multi-inštitucionálna spolupráca

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O PRÁCI ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ SIETE V OBLASTI NÁSILIA NA ŽENÁCH NA SLOVENSKU
Multi-inštitucionálna spolupráca

Multi-inštitucionálna spolupráca je nevyhnutnou súčasťou poskytovania komplexnej ochrany a pomoci ženám zažívajúcim násilie. Je to preto, že násilie zasahuje všetky oblasti životov žien a ich detí a žiadna inštitúcia alebo organizácia nedokáže riešiť situáciu žien sama. Naše organizácie preto rozvíjame spoluprácu s inštitúciami na miestnej úrovni už niekoľko rokov. Organizácie Bezpečnej ženskej siete doposiaľ zrealizovali spolu 72 stretnutí pracovných skupín.

 

Dlhodobým cieľom spolupráce medzi inštitúciami a organizáciami je, aby ženy a ich deti dostali rýchlu, účinnú a kvalitnú ochranu, pomoc a podporu. Je dôležité, aby boli kompetencie a intervencie jednotlivých inštitúcií koordinované a nadväzovali na seba.