Informovanie širokej verejnosti

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O PRÁCI ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ SIETE V OBLASTI NÁSILIA NA ŽENÁCH NA SLOVENSKU
Informovanie širokej verejnosti

Na to, aby sme mohli mať spoločnosť, v ktorej násilie nebude tolerované je dôležité, aby sa zmenili postoje ľudí na Slovensku k násiliu na ženách a právam žien. Preto členské organizácie Bezpečnej ženskej siete od roku 2001 realizujú rôzne kampane a iné aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia a informovanosti verejnosti. Tieto aktivity zároveň vytvárajú priestor na aktívne zapojenie sa ľudí na Slovensku a vyjadrovanie ich odmietavého postoja k násiliu na ženách.

 

Od roku 2001 sme zrealizovali 65 rôznych kampaní, 15 divadelných predstavení a začali sme aj s udeľovaním ocenenia jednotlivým ľuďom a iniciatívam, ktoré sa zasadzujú za ukončenie násilia na ženách na Slovensku.