CHCEME OVPLYVŇOVAŤ VEREJNÉ POLITIKY O NÁSILÍ PÁCHANOM NA ŽENÁCH, KTORÉ BUDÚ VYCHÁDZAŤ Z NÁZOROV A SKÚSENOSTI ŽIEN ZAŽÍVAJÚCICH NÁSILIE.

ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O VÝSKYTE A DOPADOCH NÁSILIA NA ŽENÁCH NA SLOVENSKU

Násilie páchané na ženách je porušovanie ľudských práv žien a ich detí. Preto je za riešenie násilia páchaného na ženách zodpovedná celá spoločnosť. Sme presvedčené, že na to, aby mohli ženy na Slovensku a vo svete žiť dôstojný život bez násilia, potrebujeme dosiahnuť nulovú toleranciu násilia v spoločnosti a zvyšovať povedomie ľudí o výskyte a dôsledkoch násilia páchaného na ženách na životy žien a ich detí, ale aj na celú spoločnosť. Bezpečná ženská sieť má v súčasnosti definované svoje strategické ciele, ktoré budeme v tejto oblasti napĺňať budúcimi aktivitami.

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O PRÁCI ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ SIETE V OBLASTI NÁSILIA NA ŽENÁCH NA SLOVENSKU

Členské organizácie Bezpečnej ženskej siete realizovali v uplynulých 20 rokov celú škálu aktivít. Ich záber siaha od poskytovania každodennej priamej pomoci ženám a ich deťom, cez vzdelávacie aktivity a publikovanie, až po obhajobu ľudských práv žien a rozvíjanie spolupráce medzi inštitúciami. Dlhodobým cieľom všetkých týchto aktivít je, aby ženy zažívajúce násilie a ich deti mohli žiť sebaurčujúci život v bezpečí v spoločnosti, ktorá nebude násilie tolerovať.