ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE
logo_fenestra
Fenestra, Košice

Telefón:

0911 440 808 (pre ženy)
0911 224 777 (pre verejnosť)

Dostupné:

Pondelok – Piatok 9:00 – 16:00

logo_hana
HANA, Spišská Nová Ves

Telefón:

0903 404 483 (pre ženy)
0903 404 471 (pre verejnosť)

Dostupné:

Pondelok – Piatok 9:00 – 17:00

logo_kotva
Kotva, Trebišov

Telefón:

056/6723114

Dostupné:

Pondelok – Piatok 9:00 – 16:00

logo_pomocrodine
Pomoc rodine, Michalovce

Telefón:

056/688 4473 (pre ženy a verejnosť)
0911 084 473 (pre ženy)

Dostupné:

Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00

logo_progresfem
Progresfem, Poprad

Telefón:

0919 235 820

Dostupné:

Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00